Wycieczki dla firm na Białoruś

Wycieczki firmowe na Białoruś

Profesjonalnie zajmujemy się kompleksową obsługą wyjazdów firmowych, incentive travel na Bialoruś. Zaplanujemy i zrealizujemy udany wyjazd integracyjny do Brześcia, Mińska, Grodna.

Białoruś graniczy od zachodu z Polską, od północy z Litwą i Łotwą, od wschodu z Rosją i od południa z Ukrainą. Nie posiada dostępu do morza.
Całkowita granica lądowa: 2986 km
Długość granic z sąsiadującymi państwami: Łotwa 143 km, Litwa 462 km, Polska 416 km, Rosja 990 km, Ukraina 975 km
Najwyższy punkt: Góra Dzierżyńska (Święta Góra) 346 m n.p.m.
Najniższy punkt: Niemen 90 m n.p.m.
Największe miasta: Mińsk (stolica) – ponad 1,9 mln mieszkańców, Homel, Grodno, Witebsk, Mohylew, Bobrujsk, Brześć nad Bugiem, Baranowicze, Borysów, Pińsk, Orsza, Nowopołock, Mozyrz, Lida, Mołodeczno.

Białoruś posiada cztery obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO:
Południk Struvego (wraz z 9 krajami), Puszcza Białowieska (wraz z Polską), Zamek w Mirze, Zamek w Nieświeżu.

Każdy program wyjazdu jest dostosowany do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Dokładamy starań do wszystkich etapów realizacji podróży i pobytu tak, aby wyjazd był udany. Skontaktuj się z nami.